Hoe bijdragen?

U kunt stichting ANS op diverse wijzen ondersteunen.

  • Door een eenmalige gift.
  • Door donateur te worden.
  • Door sponsoring van een evenement of activiteit.

Donateurs en sponsors die bijdragen aan onze doelstelling door storting
van een bedrag van ten minste € 100,– krijgen een vermelding op onze website.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL98 RABO 0150850557

Vermeld s.v.p. als betalingskenmerk uw (bedrijfs)naam en e-mailadres.
Hartelijk dank.