Wie zijn wij?

Bestuur:

J.W.M.A. (Hans) van Reen, voorzitter
Ruim 30 jaar werkzaam als HR-manager in een instelling voor
geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg en betrokken bij de
organisatie van publieksevenementen van deze instelling.

P.R.M. (Peter) Frederix, secretaris
Ruim 30 jaar ervaring als coördinator evenementen, dienstverleningscentrum
en vrijwilligers in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg.

W.G.M. (Wim) Koch, penningmeester
Gepensioneerd. Ruim 10 jaar financieel eindverantwoordelijk geweest
voor de R&D activiteiten van een Amerikaanse onderneming in medische
producten. Daarvoor financieel directeur van hetzelfde bedrijf voor de productie
en distributie van medische producten.

Stichting ANS heeft een onbezoldigd bestuur.

Commissie van Aanbeveling:

Drs. A. (Ans) Christophe, initiatiefnemer
Lid van het College van Bestuur van het Citaverde College in Roermond.
Tot 1 januari 2014 toezichthouder van Mondriaan.

Vacature 
Vacature