Beleidsplan

De Stichting is in november 2014 opgericht en stelt zich ten doel het contact
tussen patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg en de mensen daarbuiten
te bevorderen. Dat doet zij door financiële steun te verlenen aan dan wel als
partner op te treden bij de organisatie van activiteiten en evenementen die
deze ontmoeting tot doel hebben.

Het beleidsplan 2015 voorziet in het verkrijgen van de ANBI status en het
zorgen voor naamsbekendheid. De stichting zal in dat kader zijn (onder andere
door de Commissie van Aanbeveling verkregen) netwerken benaderen en
haar bestaan aankondigen. Daarnaast zal aandacht aan de oprichting van
de stichting worden geschonken door middel van perspublicaties en verspreiding
van berichten via Social Media. Ten minste tweemaal per jaar verspreidt de
stichting een nieuwsbrief.

De stichting inventariseert in 2015 evenementen en activiteiten die in aanmerking
komen voor financiering dan wel organisatie c.q. coproductie. Een lijst van
evenementen, activiteiten evenals persoonlijke wensen van in de GGZ verblijvende
personen zal worden gepubliceerd op de website van de stichting. Bedrijven en/of
particulieren wordt daarmee de mogelijkheid geboden hun bijdrage rechtstreeks
aan een evenement of activiteit te koppelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
zodanig te doneren dat de bijdrage door de stichting kan worden toegewezen
aan bepaalde evenementen en/of activiteiten. Evenementen zijn in alle geval in
lijn met de doelstelling van de stichting. Mogelijkheden die de stichting bedrijven
en particulieren aanbiedt:

Adoptie
De stichting heeft diverse wensen van groepen dan wel individuen op een lijst staan.
Deze wensen kunnen geheel of gedeeltelijk worden geadopteerd. De kosten van
een complete wensvervulling kunnen worden opgevraagd bij de stichting.

De stichting communiceert -indien gewenst- de bijdrage op de website, via
social media en tijdens de activiteit of het evenement.

Donatie
Bedrijven of particulieren kunnen eenmalig een bedrag van € 35,– overmaken.
Door overmaking van dit bedrag per jaar wordt men vriend van de stichting.
Vrienden van de stichting worden met naam genoemd op de website van de
stichting. Het bedrag wordt naar inzicht van de stichting gebruikt voor een
evenement of activiteit.

Sponsorbeleid
Bedrijven of particulieren kunnen de stichting sponsoren.
Bij sponsoring van € 500,00 worden logo en url op de sponsorpagina
van de stichting vermeld.
Vanaf € 1.000,00: Vermelding als hierboven en vermelding in publicaties
van de stichting (nieuwsbrieven).
Vanaf € 2.500,00: Vermelding als hierboven en vermelding tijdens
activiteiten en evenementen.

Vermeldingen gelden in principe voor de duur van een jaar.

Een evenement organiseren
Particulieren en bedrijven kunnen een evenement organiseren om geld te verzamelen
voor de stichting. De stichting koppelt graag zijn naam aan grote en kleine initiatieven
die passen bij het karakter van de stichting, bijvoorbeeld:

  • Een gesponsorde sportwedstrijd (loop-, fiets-, golf- of wandelevenement)
  • Een benefietdiner of concert
  • Een veiling, loterij of bingo
  • Een collecte bij de opening van een nieuw bedrijfspand, tijdens recepties
  • Het budget van de kerstkaarten en pakketten.

Alle bedragen worden volledig omgezet in de realisering van wensen van groepen
of individuen in de GGZ.
De stichting is graag bereid initiatiefnemers te ondersteunen, mee te denken en zo
nodig te zorgen voor een voorafgaande presentatie, eventueel aan de hand van
promotiemateriaal.