Wat doet ANS?

De stichting Actief Naar Samenleving (ANS) heeft tot doel de totstandkoming
van het contact tussen patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg en de
mensen daarbuiten. Dat doet zij door financiële steun te verlenen aan activiteiten
en evenementen die deze ontmoeting tot doel hebben. Voor stichting ANS
staat het belang van de maatschappelijke integratie van individuele en groepen
patiënten bij alles wat zij doet voorop.

De stichting is in november 2014 opgericht.
Het idee voor het oprichten van de stichting is ontstaan bij het vertrek van
Ans Christophe in januari 2014 als voorzitter van de Raad van Toezicht
van Mondriaan, GGz-instelling in Zuid-Limburg.
Ans heeft zich in de jaren als lid en als voorzitter van de Raad van Toezicht
een groot pleitbezorger getoond van de maatschappelijke integratie van
patiënten die in een GGz-instelling verblijven of daarvan afhankelijk zijn.
Ans is beschermvrouwe van de stichting en initiatiefnemer van de commissie
van aanbeveling.

De stichting tracht haar doel onder andere te realiseren door fondsenwerving,
giften van donateurs en sponsoring van evenementen en activiteiten.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 61885630.
RSIN 854532250